DUG

Tekst koji je pred vama dugujem mojim sedmacima, učenicima odeljenja 7-C. Prošle školske godine, kada su bili šestaci, marljivo su učili o osobinama vode,  kao i o njenom filtriranju, te je sav njihov trud i trebalo prikazati na vreme. Pošto je očigledno da kasnim sa tekstom, najpre im se izvinjavam, i jedva čekam da čujem njihove komentare.

Sve aktivnosti u okviru našeg mini projekta o vodi realizovali smo na časovima sekcije. Organizovali smo istraživanja o vodi, pažljivo planirali sve aktivnosti, eksperimentisali i definisali zaključke. Svaka radionica je osmišljena tako da provede učenike kroz faze naučnog metoda istraživanja, što je jedan od ciljeva projekta.

S obzirom da su svi radni listići i uputstva na Engleskom jeziku, ostvarili smo i korelaciju sa nastavom Engleskog.

Iako na prvi pogled deluje banalno, izučavanje osobina vode je složen zadatak, a u okviru tog zadatka učili smo i naučili sledeće:

  1. Kako voda kruži u prirodi
  2. Kako se kišnica filtrira prolazeći kroz različite slojeve zemljišta i koji su to slojevi
  3. Kako nastaju podzemne akumulacije vode
  4. Da li se pri prirodnoj filtraciji uklanjaju toksične materije
  5. Kako prečišćavamo vodu u sistemima za vodosnabdevanje
  6. Kako koristimo princip spojenih sudova za izgradnju vodovodnih sistema

Fotografije u galeriji najbolje prikazuju kako smo učili i zabavili se.


 

Ostaje mi još da naučim da ne dajem obećanja koja ne mogu na vreme da ispunim. Za sada ih ispunjavam sa zakašnjenjem.