METEOROLOŠKA SEKCIJA

16. marta prošle godine, optočeli smo sa aktivnostima u okviru naše meteorološke sekcije.

Sastavili smo meteorološku stanicu i merili temperaturu vazduha, brzinu vetra i količinu padavina u toku čitavog proleća. Osim toga, procenjivali smo oblačnost i osvetljenost neba. Podatke smo zapisivali i prikazali ih grafički i tabelarno. Posebno zanimljivo je bilo dnevno prikazivanje trenutnih vremenskih parametara – oblačnosti, intenziteta vetra i osvetljenosti, pomoću simbola koje smo postavljali na tamnu podlogu posebno prilagođenu za školske meteorološke sekcije.

Istraživali smo o poslu meteorologa i odlično se zabavili.